Favorit Részvény Társaság - Bodoki Borvíz

"Ide, ide a jó friss bodoki borvízre!” hangzott egykor a sepsiszentgyörgyi, vásárhelyi, székelyudvarhelyi, brassói és segesvári sokadalomban.

A Matild borvíz már az 1700-as évekkel kezdve a község gondozásában volt. Egy fa küpüt raktak a forrás fölé és ebből kannával töltögették a helyben gyártott cserép korsókat, amelyeket szekerekkel szállítottak a vásárokba. A gyógyhatású borvíz gondozása és jövedelme az 1816-os faluszabály értelmében átmegy a református egyháznak, amely a jövedelemből egy tanítót fogad.

1872-ben az erdő arányosításával 9 község tulajdonába kerül, majd 1881-ben, mint borvízbirtokosság a borvizet bérbe adják. Ekkor már nem csak korsókban, hanem üvegekben is szállítják a vizet. Dugaszolás céljára kukoricacsutkát használtak, amit körülcsavartak csuszalevéllel, majd kézi dugaszolót használtak. A töltő legénynek az volt a szerepe, hogy az üvegből lehörpintett annyi borvizet, amennyit a dugaszolás megkövetelt.

1888-ban a forrást Kászoni Ferenc József veszi bérbe. A régi küpüt kidobja, a forrást deszkába foglalja és üveges fedelet tesz rá. 1890-ben a megjelent egészségügyi rendelet beszünteti az ilyenfajta kitermelést és árusítást. 1893-ban 30 évre köt szerződést, amely értelmében a forrást berendezi megfelelően. 1895 márciusában Budapestre utazik kitermelési engedélyért.

Egy hónapot marad, míg megkapja az engedélyt, de idővel elfogy a pénze és gyalog kell hazaindulnia. 30 nap után érkezik Brassóba, ahonnan borvizes szekérrel ér haza Bodokra a kitermelési engedéllyel. A forrás környékét teljesen kiépíti, lakóházat, irodát, konyhát a munkásoknak. Modernizálja a kitermelést és megtiltja a korsóban való szállítást. 1896-ban I. Károly, román király aranyéremmel tünteti ki a bodoki borvizet.

A borvíz nevét György József adja, unokatestvéréről Matildnak nevezi el. A Matild forrást 1905-évi székelyföli kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 1905-1915 között a munkások létszáma 16, a napi termelés viszont 1000-1500 üveg között váltakozott.

1922-ben bérletének 30-ik évében, György József meghal, így Fleischer György brassói szász borkereskedő 10 évre béreli ki. Ebben az időszakban a Matild forrás egy újabb virágkorát éli. Nemcsak az ország egész területére szállítottak, hanem Bulgáriába, Görögországba és Egyiptomba is.

1931-ben megújítja bérleti szerződését. 1942-ben lejár a szerződés, az új bérlő Apor László földbirtokos lesz, viszont a világháború rányomja bélyegét a szerződésre. 1948. június 11-én a borvizet államosítják. 1949-ben a termelés eléri a napi 4000 üveget, 6-12 munkás foglalkozásával. 1950-ben a termelés eléri a 8000 üveget.

Jelenleg a tulajdonos, a Favorit Részvény Társaság naponta 40.000-50.000 liter borvizet tölt. A borvizet szénsavval dúsítják és az ország több pontjába is szállítják.

A borvíz, mint székelyföldi termék, megerősítése érdekében váltunk a Góbé termék partnereivé.

A Merkúr, székelyföldi üzletláncot láttuk a legjobb útnak ennek megvalósítására. Célunk, hogy az együttműködés következtében a Góbé Sepsibodoki borvíz minden fogyasztó asztalán „kötelező módon” megtalálható legyen.

SC FAVORIT SA
Bodok Borvíz utca 330 szám

Kösség: Bodok , Falu: Sepsibodok
Covaszna megye
Tel: 0267-353.312